Regisztráció

A regisztráció kizárólag elektronikus úton írásban, a www.motor-kerékpár.hu weboldalon lévő Regisztráció menüpont alatt található adatlap kitöltése és elküldése útján történik, feltétele, hogy a Felhasználó minden szükséges, az adatlapon megjelölt adatát rendelkezésre bocsássa, valamint, hogy a jelen általános szerződési feltételeket elfogadja, és annak rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismerje el. A Szolgáltató a sikeres regisztrációt e-mailben visszaigazolja és egyben egy visszaigazoló linken kéri annak megerősítését a felhasználótól.

 

A Szolgáltató jogosult visszautasítani bármely regisztrációs igényt, amennyiben a Felhasználó valótlan vagy hiányos adatokat ad meg a regisztrációs űrlapon, vagy az adatokból, illetve a körülményekből arra következtethet, hogy a regisztráció célja nem a weboldal rendeltetésszerű használata. A Szolgáltató jogosult továbbá a regisztrációt törölni, amennyiben a weboldal használata (böngészés, illetve vásárlás esetén) a felhasználó, vevő részéről visszaélést, jogellenes magatartást vagy cselekményt észlel.

 

A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért semminemű felelősség nem terheli.

 

A regisztrált Felhasználó regisztrációját bármikor írásban, az info@surman-motor.hu email címre, vagy a Szolgáltató levelezési címére tértivevényes-ajánlott levélben küldött kifejezett kérés útján megszüntetheti.

 

Rendelés

A regisztrált felhasználó csak saját nevében vásárolhat, illetve járhat el. Gazdálkodó szervezet esetében az arra jogosult, vagy felhatalmazott személy járhat el. A megrendelések leadása a www.motor-kerékpár.hu internetes áruházban kizárólag a  www.motor-kerékpár.hu weboldalon keresztül, elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Szolgáltató nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton, e-mailben küldi el a Felhasználó részére. A rendelés leadása előtt a Felhasználónak lehetősége van a regisztrációkor megadott adatok módosítására.

 

A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek. Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdés merülne fel, ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésre.

 

A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót már tartalmazza. A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. A weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek árát nem befolyásolja.

 

Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves (a termék általánosan elfogadott árától jelentősen eltérő vagy rendszerhiba miatt megjelenő 0 Ft / 0 Ft) árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlja a helyes áron történő szállítást, amely ismeretében a Felhasználó elállhat a vásárlástól.

 

A Felhasználó a megrendelés leadásával kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

A rendelések feldolgozása munkanapokon történik 10-17 óra között.

 

A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására. Amennyiben az a munkaidő lejárta után történik az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Ügyfélszolgálatunk minden esetben e-mailben visszaigazolja a Felhasználó megrendelését és a várható teljesítési dátumokat. Az általános teljesítési határidő termékenként eltérő, az az árucikkek mellett egyidejűleg megjelenítésre kerül.

 

Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Szolgáltató a vásárlót erről haladéktalanul írásban, e-mailban tájékoztatja és az esetlegesen interneten előre kifizetett ellenértéket visszautalja a vásárló részére, a tájékoztatást követően legkésőbb 30 napon belül.

 

Fenntartjuk a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítésre kizárólag a megrendelővel történő egyeztetést követően kerülhet sor.

 

Szállítási feltételek

A Felhasználó az elektronikus megrendelés összeállítását követően kiválaszthatja a számára legmegfelelőbb szállítási módot.  Bruttó 50 000 Ft értéket el nem érő megrendelések esetén a szállítási költség 1890 Ft, 50000 ft felett 2490 Ft. Ezt a Felhasználó viseli oly módon, hogy a fuvardíj az általa vásárolt termék ellenértékéről kiállított számlán feltüntetésre kerül. Amennyiben egy Ügyféltől azonos napon több megrendelés érkezik a Szolgáltató (előzetes egyeztetés alapján) összevonhatja a megrendeléseket, azonban a már elindított csomagok utólagos összevonására nincs mód. Módosításra legkésőbb a szállítást megelőző munkanap végéig van lehetőség. A mindenkori szállítási határidőről az Ügyfelet írásban értesítjük.

 

A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 10-18 óra közötti időszakban. Amennyiben ebben az időszakban nem tartózkodik otthon, szállítási címként célszerű (amennyiben van rá lehetősége) munkahelyi címet megadni.

 

Kérjük a vásárlókat, hogy kizárólag abban az esetben rendeljék meg a kívánt termékeket, amennyiben a csomag átvételekor ki tudják fizetni annak ellenértékét a futárnak! Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díját a megrendelőre terheljük, újra küldését kizárólag a csomag és a meghiúsult, valamint az újraszállítás ellenértékének előre történő átutalása esetén áll a Szolgáltató módjában ismételten elindítani.

 

A Felhasználó köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt (szállítólevelet) aláírásával igazolni. Az áru kizárólag az átvételi elismervény (szállítólevél) aláírása, illetve az esetleges hiányokat, szemmel észlelhető hibákat rögzítő jegyzőkönyv ellenében kerül a Felhasználó részére átadásra. A vevőnek az átvételkor meg kell győződnie arról, hogy az általa megrendelt terméket szállították-e részére, illetőleg a kiszállított termék(ek) mennyiségben és szemmel láthatóan minőségben megfelel(nek) a megrendelésének. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásokat, a szállítmányozó jelenlétében, jegyzőkönyv felvételével dokumentálni szükséges.

 

Amennyiben a vásárló az előzetesen egyeztetett időpontban a kiszállított terméket nem veszi át, a futárszolgálat még egy alkalommal megkísérli a csomag kiszállítását. Sikertelen, illetve az ezt követő kiszállítás költsége a vásárlót terheli.

Multi Motor & Bringa Kft.
Motorkerékpár üzlet: 2370 Dabas, Bartók Béla út 84/a.
Kerékpár üzletház: 2370 Dabas Bartók Béla út. 113.
Motorkerékpár üzlet: +36-29-361-167 +36-20-3-130-132
Motorkerékpár szerviz: +36-70-604-16-85
Kerékpár üzletház: +36-29-362-528, +36-70-3-175-502
Kerékpár szerviz: +36-29-360-244
Ügyvezető: +36-20-9-411-429
E-mail:
motor: motor@surman-motor.hu
kerékpár: info@multi-bringa.hu